FC KTP Kotka ry

Yhdessä kiusaamista vastaan

KTP on aloittanut kiusaamisen vastaisen kampanjan työn omalta osaltaan syksyllä 2021.

Kaudella 2022 kampanjan äärellä olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä MLL:n Kaakkois-Suomen piirin sekä Walkers Haminan kanssa.

2022 kauden aikana miesten edustusjoukkueen pelaajat vierailivat viidessä eri Haminan ja Kotkan alueen koulussa. Kouluvierailuilla on keskusteltu joukkuepelin merkityksestä, kaveritaidoista ja turvallisesta kasvuympäristöstä. Näiden teemojen äärellä on tavoitettu yli tuhat lasta ja nuorta, ja tätä työtä jatketaan myös kaudella 2023.


Maailman ollessa jatkuvassa murroksessa on erityisen tärkeää kuunnella lasten ja nuorten omia näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuudesta ja kiusaamisesta, ja seurana KTP haluaa nostaa tätä tärkeää teemaa omalta osaltaan esille urheiluseuran näkökulmasta yhteiskuntavastuuta kantaen.

KTP:n ottelutapahtumat ovat turvallisia tapahtumia jokaiselle lapselle ja nuorelle, ja toivomme näkevämme kaudella 2023 paljon lapsikannattajia sekä naisten että miesten edustusjoukkueen otteluissa


Emme hyväksy kiusaamista missään muodossa, emmekä missään tilanteessa!


 • Tehdään asiat ilon kautta!
 • Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, niin harrastuksessa, koulussa kuin muuallakin
 • Aito vuorovaikutus lasten ja nuorten kanssa, avoin keskustelu ja heidän ajatustensa ja tunteidensa huomioiminen
 • Kuinka voimme tukea toisiamme ja rakentaa yhdessä hyvän ilmapiirin yhteisön

Tavoitteet

 • Taata turvallinen harrastus- ja työympäristö seurassa
 • Toimia esimerkkinä ja tarjota tukea alueen kouluille ja seuroille
 • Herättää ajatuksia ja lisätä ymmärrystä aiheen vakavuudesta
 • Ottaa seurana yhteiskunnallisesti vastuuta
 • Kannustaa koko Kaakko osallistumaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan

Sitoudumme

 • Turvallisen harrastus- ja työympäristön takaamiseen
 • Avoimeen keskustelukulttuuriin
 • Yhdenvertaisuuteen kentällä ja sen ulkopuolella
 • Yhteisiin pelisääntöihin

Toimet kiusaamisen ehkäisemiseksi

 • KTP on kiusaamisvapaa seura
 • Arto Tolsa Areena on kiusaamisvapaa alue
 • Joukkueen vieminen kouluihin ja seuroihin luennoimaan ja toimimaan kiusaamisen ehkäisemiseksi
 • Uudistamme junioripuolen ohjaajanpolkua yhteistyössä MLL:n kanssa

“KTP on ystävä, joka välittää, pelataan yhdessä reiluu elämää.
KTP:n sanoma, auta heikompaa, rohkeaa sydäntä käytä kiusaajaan.”

Ilkka Vainio

Kampanjan suojelijana Teemu Pukki

Materiaalit

 • KTP on ottanut käyttöön organisaation sisäisen kiusaamisen vastaisen toimintaohjeen ja siihen ovat sitoutuneet sekä edustus- että juniorijoukkueet. Yhteistyössä on mukana Mannerheimin Lastensuojeluliitto, jolta saamme perehdytystä, joka tukee toimijoitamme kiusaamisen vastaisessa työssä.

 • KTP:n yhteistyökumppani on suunnitellut kampanjalle logon, joka soveltuu koko Kaakon alueen käyttöön ja on vapaasti käytettävissä niille tahoille, jotka haluavat lähteä mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön.

 • Ilkka Vainio on kirjoittanut runon kiusaamisen vastaisuudesta, joka soveltuu käytettäväksi koko Kaakon alueelle ja on käytettävissä niille tahoille, jotka haluavat lähteä mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön.

“Hyvä tuuli tulee kaakosta, se viestii aina aatosta.
Kiusata ei saa, se sieluun satuttaa. Eletään myä kaakossa, noustaan ajansaatossa.
Hävitä voi vaan, jos toista kiusataan.”

Ilkka Vainio

”Olemme mukana” -Kampanjahaaste

Kuinka seura / koulu voi osallistua kampanjaan:

 • Luokaa kiusaamisen vastainen ohjeistus, kuinka toimitaan kiusaamistilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Voitte katsoa mallia KTP:n linjauksista ja luoda oman versionne vapaasti
 • Voitte käyttää kiusaamisen vastaista logoa asuissanne ja sosiaalisessa mediassa
 • Kerro asiasta somessa #olemmemukana, #kaakkoyhdessä

 • Mukaan lähtevällä seuralla, koululla, yrityksellä tai muulla taholla on oikeus käyttää kampanjalogoa ja katsoa halutessaan mallia laatimastamme kiusaamisen vastaisesta ohjeistuksesta ja tehdä siitä oman näköisensä versio.

 • Kun organisaatio hyväksyy haasteen lähteä mukaan kiusaamisvastaiseen työhön, niin kuvatkaa lyhyt oman näköinen video someen, jossa toteatte: ”Olemme mukana!”
 • Käyttäkää sosiaalisessa mediassa Yhdessä kiusaamista vastaan logoa ja #olemmemukana, #kaakkoyhdessä ja lisätä oman seuranne hashtagit.

Yhteistyössä